پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

بعد از جنابت در خواب با اینکه بول و استبراء می کنم ولی باز هم بعد از غسل آب چسبناکی می بینم و شک دارم منی است یا یکی از آب های وذی یا ودی، حال تکلیف من چیست؟

1 پاسخ 1


T}همه مراجع:{T رطوبت یاد شده پاک است؛ مگر آنکه یقین کند که منى یا بول است.V}توضیح المسائل مراجع، م 73 و 348 و العروه الوثقى، ج 1، مستحبات غسل الجنابه، م 3 و 24؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 74 و 354؛ آیت الله نورى، توضیح المسائل، م 73 و 349.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(استبراء) ()