پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

دختری هستم 22 ساله، گهگاهی افکار شهوت آمیز می کنم اما قبل از اینکه به اوج احساسم برسم، دست می کشم. لباسم خیس نمی شود ولی گاهی بدنم خیس می شود. نمی دانم به من در چنین شرایطی غسل واجب می شود یا خیر؟ در ضمن منی را هم نمی دانم چیه که بتوانم تشخیص بدهم!؟

1 پاسخ 1

حصول جنابت در بانوان به دو طریق است: الف) دخول و همبستری از طرف جلو و یا پشت، ب ) خروج منى. البته هر مایعى که از زنان خارج شود، منى نیست. تنها ترشحاتى که در اوج لذت جنسى (حالت ارگاسم )خارج مى‏گردد، حکم منى را دارد.
حالت ارگاسم؛ مانند سرفه کردن که یک واکنش غیر عادی در ریه ها است، یک واکنش غیر عادی است که در حالت اوج لذت جنسی در اندام جنسی انسان پدید می آید، کسانی که این تجربه را دارند به راحتی وقوع این حالت را درک می کنند و می دانند که به اوج لذت جنسی رسیده و جنب شده اند. علامت ارگاسم معمولا سست شدن بدن یا به تعبیر دیگر رعشه،اوج لذت جنسی و خروج مایع است.
در صورتی که این چنین حالتی به شما دست می دهد شما جنب هستید در غیر این صورت اگر شک در حصول جنابت دارید حمل بر عدم نموده وخود را جنب ندانید

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عکس های شهوت امیز) (عکسهای شهوت امیز) () (شهوت) (دختری هستم) (کلمات شهوت امیز)