پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر در رویت هلال ماه شوال بین مرجع تقلید و ولی فقیه(رهبر حکومت اسلامی) اختلاف شود وظیفه عمل به کدام یک است؟چند سال پیش برایت الله بهجت حلول عیدفطر اثبات شده و ایشان عید می دانستند در حالی که برولی فقیه ایت الله خامنه ای حلول عیدفطر اثبات نشده و فردای ان روز را عید فطر اعلام کردند وظیفه مقلدین ایت الله بهجت چه بود؟ و اگر ما ان روز را روزه گرفته باشیم نیاز به کفاره یا چیز دیگری هست یا نه؟

1 پاسخ 1


T}همه: {Tدر ثبوت اول ماه تقلید راه ندارد، بلکه اگر شخص از گفته و اعلام نظر مرجع تقلید، اطمینان به رؤیت ماه پیدا کند، باید روزه خود را افطار کند و اگر شک داشت، باید آن روز را روزه بگیرد.V}العروه الوثقى، ج 2، الصوم، طرق ثبوت الهلال، م 1.{V

یکی از طرق اثبات اول ماه حکم حاکم شرع است که اگربرای مجتهد جامع الشرایط اول ماه ثابت شود و حکم نماید، بر همه افراد حتی کسانی که از او تقلید نمی کنند واجب است بر حکم حاکم ترتیب اثر داده و آن روز را اول ماه محسوب نمایند.
در هر حال برای روزه گرفته شده پرداخت کفاره واجب نیست

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عید فطر فرداست؟) (عید فطر فرداست) (عیدفطرفرداست) (حلول ماه شوال سال 1391) (عید فطر فرداست یا نه)