پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

می خواستم بدانم نظر مراجع تقلید در مورد پیشگیری از حاملگی چیست؟ آیا این مسأله بین علما محل اختلاف است یا همه علما بر این عقیده اند؟ آیا در عقیمی دائم و غیر دائم تفاوت است؟

1 پاسخ 1

آیا جایز است به دلیل کنترل جمعیت، با استفاده از دستگاه به طور موقت از باردارى جلوگیرى کرد؟

T}همه مراجع:{T اگر زیان مهمى نرساند و باعث نگاه و لمس حرام نشود، اشکال ندارد.V}آیت‏اللّه بهجت، توضیح المسائل، متفرقه، 11 و احکام پزشکى، ص 41 ؛ آیت‏اللّه مکارم، استفتاءات، ج 1، س 1516 و 1525 ؛ امام خمینى، استفتاءات، ج 3، جلوگیرى از باردارى، س 9 ؛ آیت‏اللّه خامنه‏اى، اجوبه، س 1256 ؛ آیت‏اللّه صافى، جامع‏الاحکام، ج 2، س 1402 ؛ آیت‏اللّه سیستانى، توضیح المسائل، احکام کنترل جمعیت، م 71 ؛ آیت‏اللّه تبریزى، صراط النجاه، ج 9، س 912 و 915 و دفتر آیات عظام فاضل، وحید و نورى.{V

آیا به دلیل کنترل جمعیت و یا مشکلات اقتصادى و اجتماعى، زن و مرد مى‏توانند با رضایت هم، با استفاده از عمل جراحى کارى کنند که دیگر نتوانند فرزندى بیاورند؟

T}همه مراجع (به جز آیات عظام تبریزى، خامنه‏اى و سیستانى):{T خیر، این کار جایز نیست.V}آیت‏اللّه مکارم، استفتاءات، ج 1، س 1515 ؛ آیت‏اللّه فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 174؛ آیت‏اللّه صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1406 و 1401 ؛ آیت‏اللّه بهجت، توضیح المسائل، متفرقه، م 11 ؛ امام خمینى، استفتاءات، ج 3، جلوگیرى از باردارى، س 6 ؛ آیت‏اللّه نورى، استفتاءات، ج‏1، س 961 ؛ دفتر آیت‏اللّه وحید.{V T}آیت‏اللّه سیستانى: {Tاگر این کار باعث زیان جدى (مانند قطع) عضو نشود و نگاه و لمس حرام را به دنبال نداشته باشد، اشکال ندارد.V}آیت‏اللّه سیستانى، توضیح المسائل، کنترل جمعیت، م 72.{V T}آیت‏اللّه خامنه‏اى:{T اگر این کار به انگیزه غرض عقلایى انجام گیرد و باعث زیان جدى (مانند قطع عضو) نشود و نگاه و لمس حرام را نیز به دنبال نداشته باشد، اشکال ندارد.V}آیت‏اللّه خامنه‏اى، اجوبه، س 1255 و 1256.{V T}آیت‏اللّه تبریزى:{T اگر این کار باعث زیان جدى (مانند قطع عضو) شود و یا نگاه و لمس حرام را به دنبال داشته باشد، حرام است و در غیر این صورت، بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.V}آیت‏اللّه تبریزى، استفتاءات، س 2090 و صراط النجاه، ج 9، س 914 و 915.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (نظرمراجع+کنترل جمعیت)