پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برای تقلید از رهبر آیا لازم است از آخرین رساله امام(ره) استفاده کنیم یا هر کدوم شد مورد نداره؟

1 پاسخ 1


J}فعلاً توضیح‏المسائل فارسى ایشان منتشر نشده است. براى به دست آوردن فتاواى ایشان، مى‏توانید از منابع زیر استفاده کنید:
الف) توضیح المسائل مراجع (فتاواى دوازده تن از مراجع)،
ب ) ترجمه اجوبه الاستفتائات (2 جلد)،
ج ) مکاتبه و استفتا از دفتر ایشان در قم و تهران،
نشانى قم: خیابان شهداء V}(صفائیه){V - دفتر مقام معظم رهبرى
نشانى تهران: خیابان پاستور - دفتر مقام معظم رهبرى
د ) مکاتبه با این واحد (قم، صندق پستى 4141).{J


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده