پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا یک بار غسل جنابت برای 5 یا 6 بار نزدیکی کافی می باشد؟

1 پاسخ 1

T}همه مراجع: {Tآرى، یک غسل کافى است.V}العروه الوثقى، ج 1، فصل فى الاغسال.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()