پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا زن در دوره ازدواج موقت ملزم به برآورده کردن میل جنسی مرد است در صورتی که این ازدواج صرفا برای شناخت بیشتر طرفین باشد تا در صورت عدم تفاهم به راحتی جدا شوند؟

1 پاسخ 1

در مورد سوال باید گفت طرفین می توانند در متن عقد شرایطی را بگذارند و نیز می توانند از قبل بر شرایطی گفتگو و توافق کنند آنگاه عقد را بر آن شرایط مبتنی کنند و لی دیگه لازم نیست در متن عقد ذکر شود.
در صورتی که جزئ شرایط این مساله را ذکر کرده اید که رابطه جنسی نباشد دیگر ملزم به براوردن نیاز جنسی مرد نیستید

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده