پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

در صورت اجبار نامحرم می توان با او سکس انجام داد؟

2 پاسخ 2

از نظر اسلام هر گونه لذت بردن جنسی از نامحرم و به طور کلی از غیر همسر، حرام و ممنوع است؛ اعم از این که این لذت بردن به وسیله نگاه کردن باشد یا در قالب ارتباط کلامی و دوستانه، یا ارتباطی عمیق تر مثل دست دادن و لمس بدن و یا شدیدتر از آن، یعنی رابطه جنسی برقرار کردن.
گر چه در برخی روایات به هر گونه لذت جنسی بردن از نامحرم، زنا گفته شده، ولی از نظر شرعی و فقهی کلمه زنا به موردی گفته می شود که منجر به عمل جنسی با نامحرم شود و بقیه موارد زنا محسوب نمی شود، گر چه حرام و ممنوع است.

برگرفته از پرسمان
با یک جواب ساده سوال شما رو پاسخ بدم که،زلیخا اجبار داشت و حضرت یوسف عیله و آله السلام از این درخواست وی دوری نمود در حالی که همه چیز برای آلوده شدن به گناه فراهم بود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سكس با اجبار) (سكس) ()