پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آبعلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آبعلی 221582 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آبعلی باید ابتدا 0221582 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آبعلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221582123456 را وارد نمایید. شهرستان آبعلی از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره آبعلی) ()