پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آب باریک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آب باریک 292422 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آب باریک باید ابتدا 0292422 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آب باریک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0292422123456 را وارد نمایید. شهرستان آب باریک از توابع استان تهران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()