پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا بالا و پایین کردن مهر با دست به هنگام سجده نمازهای واجب، جایز است؟ اگر هست برای چه کسانی و اگر نیست چه باید کرد؟

1 پاسخ 1

T}همه مراجع:{T باید به طورى که پیشانى از روى مهر بلند نشود، مو یا چادر را کنار بزند و بعد از استقرار پیشانى روى مهر، ذکر سجده را بگوید. البته اگر پیشانى به مقدارى که در سجده لازم است، روى مهر باشد، کنار زدن چادر یا مو از پیشانى لازم نیست.V}توضیح‏المسائل مراجع، 1060.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده