پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لطفا جهت نگاه را در حالت ایستاده، رکوع و تشهد را ذکر کنید و آیا اینکه بستن چشم در حالات مختلف مشکل شرعی دارد؟ (منبع را ذکر کنید.)

1 پاسخ 1

در نماز بهتر است نگاه انسان به مهر باشد. بستن چشم ها در حال نماز کراهت دارد ولی موجب باطل شدن نماز نمی شود. V}(توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 594، مسئله 1157){V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده