پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا استمنا در عقیم شدن تأثیر دارد؟

1 پاسخ 1

به صورت غیرمستقیم و به خصوص در مردان می تواند موجب عقیمی شود.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(استمنا عقیم) (استمنا وعقیم شدن) (عقیمی و استمنا) (جلق و عقیم شدن) (اثرات عقیم شدن) (عقیم) (استمناء)