پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با توجه به اینکه برخورد ناگهانی پیشانی با مهر (حتی به صورت سهوی) یک سجده به حساب می آید، در این صورت اگر ذکر گفته نشود چه باید کرد؟

1 پاسخ 1

اگر هنگام رفتن به سجده، پیشانی بی اختیار به محل سجده بخورد و بلند شود چنانچه ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد و این یک سجده حساب می شود چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه و اگر بی اختیار دوباره به جای سجده برسد روی هم یک سجده حساب می شود و اگر ذکر نگفته باشد باید بعد از استقرار هفت موضع روی زمین ذکر را بگوید و نماز صحیح است V}(توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 1071). {V
و در مورد ذکر سجده نیز اگر به طور غیرعمدی ذکر آن را نگفت یا کم گفت نماز صحیح است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده