پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دختر 28 ساله ای هستم که به تازگی عقد کرده ام. شوهرم در شهر دیگریست و دیر به دیر هم را می بینیم. اگرجهت رفع نیاز جنسی گاهی استمنا کنم اشکالی دارد یا خیر؟

1 پاسخ 1


T}همه مراجع: {Tبله، این کاردر هر حال حرام است.و فر قی بین افراد نیست, آیت‏اللّه تبریزى، صراط النجاه، ج 5 س 658 ؛ دفتر همه مراجع.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دختر 28 ساله) ()