پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

دختر بدکاره ای که پرده بکارت ندارد و توبه کرده است آیا برای صیغه موقت نیاز به اجازه پدر دارد یا خیر؟

1 پاسخ 1

اگر زن باکره نباشد و بکارت او به جهت نزدیکى با غیر از بین رفته است در ازدواج نیاز به اذن پدر ندارد اما اگر بکارت با ورزش یا بیمارى از بین رفته نیاز به اذن پدر دارد(عروه‏الوثقى با حاشیه آیت‏الله فاضل، ج 2، مسأله 3865).

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دختر بدکاره) (دختربدکاره) (صیغه دختری که بکارت ندارد) (دختری که پرده ندارد) (بکارت) (ازدواج با دختری که پرده بکارت ندارد) (دختر بد کاره) (سوالات پرسش و پاسخ دختران از پرده بکارت) (صیغه موقت) ((عروه‏الوثقى با حاشیه آیت‏الله فاضل، ج 2، مسأله 3865).) (ایا صیغه موقت نیاز به اذن پدر دارد؟) (دختر) (پرده دوست دختر)