پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


امروزه متأسفانه بین متدینین استخاره مصطلح با قرآن رواج بسیار زیادی گرفته است و در عمل گویا نعوذ بالله کتاب خدا را در حد یک وسیله قرعه کشی تنزل داده ایم و این خود نوعی استهزا به کلام خداوند است. من واقعا متعجبم از علمای دین که این همه در شریعت و سنت دقت و موشکافی می کنند اما به موردی مثل استخاره که می رسند مثلا به مجرب بودن آن استناد می کنند. کدام روایت یا حدیث از معصومین داریم که حداقل یک بار برای یکی از دوستانشان به قرآن یا حتی تسبیح استخاره کرده باشند. اگر بنا باشد روایات مورد استناد تحلیل فقهی شوند نوع رایج استخاره بین متدینین چیزی در حد همان استهزا به قرآن خواهد بود. ولی با این حال عملا دیده می شود که استخاره به قرآن عمده وقت بسیاری از آقایان را اشغال کرده و حتی دفتر مراجع در کنار یا مقدم بر استفتاء مشغول به استخاره برای این و آن هستند. شخصا دیده ام اشخاص به ظاهر متدینی که به خاطر همین اعتقاد به استخاره حاضر شده اند مثلا دخترشان زجر بکشد ولی او را شوهر ندهد با حالتی مسخره داماد! را می پذیرد حتی اجازه رفت و آمد می دهد دختر و پسر به یکدیگر علاقه پیدا می کنند تا سه بار استخاره می کند و چون استخاره اش خوب نیامده با ابراز تأسف دل هر دو را به راحتی می شکند نظایر این در جامعه فراوان است یا پدری دیگر که چون استخاره اش خوب نیامده حاضر نمی شود در سرمای زمستان برای خانه اش بخاری بخرد! شما را به خدا چاره ای برای این قرآن های بر سر نیزه رفته کنید.

1 پاسخ 1

استخاره دو گونه است یک گونه ان طلب خیر از خداوند است قبل از انجام کار این گونه استخاره برای انجام هر کاری به ویژه کارهای مهم توصیه شده است واکثر روایات استخاره ناظر به این نوع از استخاره است.
نوع دوم که حالت قرعه را دارد که با تسبیح قران ورقعه انجام می شود این نوع استخاره مربوط به مواقعی است که انسان بر سر دو راهی قرار دارد ونمی داند کدام راه را انتخاب کند ومشاوره نیز برای او راهی را باز نمی کند در این گونه مواقع استخاره ذات الرقاع واستخاره با قران وتسبیح انجام می شود این گونه استخاره هم هر چند روایات ان به قدر استخاره نوع اول نیست ولی این گونه هم نیست که روایتی برای ان وجود نداشته باشد استخاره ذات الرقاع در کافی {3/470} امده است استخاره به قران نیز در برخی روایات امده است از جمله در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است که روای به حضرت می گوید برخی اوقات از خداوند طلب خیر میکنم در انجام کاری ولی باز دلم به انجام ان قانع نمی شود حضرت فرمودند هر گاه به نماز ایستادی که در این حالت شیطان از انسان دور می شود هر چه در قلبت افتاد به ان عمل کن ویا قران را باز کن وهر چه اول چشمت به ان افتاد انرا مبنای کارت قرار بده {بحار 92/243}
این روایات هر چند از نظر سندی محکم نیست اما مورد عمل اصحاب بوده به خصوص سید بن طاووس این گونه روایات را زیاد نقل کرده وبه ان اعتماد نموده جهت اطلاع بر این روایات به کتاب استخاره مرحوم مجلسی ویا بحار {92/243-245} مراجعه کنید.
واما این که به ائمه در مورد استخاره رجوع نمی شده چون اصل بر این است که هر فردی برای خودش استخاره کند ومعمولا خود افراد استخاره میکرده اند لکن برای کسانی که بلد نیستند علما راه گرفتن نائب را باز کرده اند همچنانکه در اجرای صیغه عقد ومانند ان نیز کسی به ائمه مراجعه نمی کرده وخود افراد می خوانده اند لکن این دلیل نمی شود که گرفتن نائب ووکیل برای ان صحیح نباشد

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روایات استخاره) (استخاره در روایات) (استخاره زیاد)