پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

طریقه کامل جاری کردن صیغه موقت و چگونگی بیان مدت و مهریه را بگویید؟ و اگر طرفین به ندادن و گرفتن مهر رضایت دهند اشکال دارد؟

1 پاسخ 1


T}همه مراجع:{T پس از تعیین مهر و مدت عقد و رعایت شرایط عقد (مانند اجازه پدر دختر)، نخست دختر بگوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسى‏ فِى الْمُدَّهِ الْمَعْلومَهِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» و پس از آن بدون فاصله (طولانى) پسر بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْویجَ».V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2368 ؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 2364 و آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 2432 و دفتر آیت‏الله خامنه‏اى.{V

در مورد ازدواج موقت دو نکته را به شما تذکر می دهیم
اول: در صورتی که زن مورد نظر باکره است باید با اجازه و رضایت پدر دختر اورا به عقد خود در آورید. نظر مراجع محترم تقلید در این زمینه از این قرار است
آیا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر یا جد پدری واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل است.؟ T}آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى: {Tآری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.V}آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س4 و 27؛ دفتر: آیت الله نوری. آیت الله تبریزی, استفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.{V T}آیات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحید:{T بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل است.V}آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 798 ؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2، آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237؛ دفتر آیت‏الله صافى.{V T}آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی: از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست. آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438.
دوم: در مورد مهر در عقد موقت لازم است بدانید که مهر در عقد موقت رکن است و اگر در عقد ذکر نشود عقد باطل است و حتما باید یه چیزی که که مالیت داشته باشد وارزش داشته باشد را به عنوان مهر در متن عقد بیان نمایید. منتها زن می تواند در انتها مهر را ببخشد واز شما مطالبه نکند

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روش صیغه کردن) (نحوه صیغه کردن) (روش صیغه موقت) (طریقه صیغه موقت) (صیغه کوتاه مدت) (روش صيغه كردن) (نحوه صیغه موقت) (طريقه صيغه كردن) (نحوه صيغه كردن) (مهریه در صیغه موقت) (چگونگی صیغه کردن) (باطل كردن صيغه موقت) (روش صیغه) (نحوه صیغه) (نحوه جاری کردن صیغه) (جاری کردن صیغه) (طرز صیغه کردن) (چگونگی صیغه موقت) (مهریه صیغه موقت) (متن کامل صیغه موقت) (طریقه صیغه) (روش صیغه کردن ) (باطل کردن صیغه موقت) (نحوه جاري كردن صيغه موقت) (شرایط باطل شدن صیغه موقت) (باطل کردن صیغه) (نحوه باطل کردن صیغه موقت) (صیغه کردن) (صیغه موقت) (شرایط کامل صیغه موقت) (جاری شدن صیغه موقت) (جاري كردن صيغه موقت) (نحوه باطل كردن صيغه) () (مراحل صیغه) (صيغه كوتاه مدت) (روشهای صیغه کردن) (طریقه باطل کردن صیغه) (مهریه در صیغه) (باطل شدن صیغه موقت) (باطل کردن صیغه محرمیت) (نحوه باطل کردن صیغه) (باطل كردن صيغه محرميت) (مدت صیغه موقت) (چگونگی صیغه) (صیغه) (باطل کردن صیغه ) (متن صیغه ی کوتاه مدت) (مهريه صيغه كردن) (طریقه باطل کردن صیغه با ایه) (نحوه جاري نمودن صيغه موقت) (متن اصلی صیغه موقت) (متن باطل کردن صیغه) (متن کامل صیغه محرمیت) (صیغه کردن زن بدکاره) (متن باطل کردن صیغه موقت) (باطل شدن صیغه محرمیت) (متن صیغه موقت) (متن کامل صیغه محرمیت موقت) (باطل کردن صیغه محرمیت موقت) (متن باطل كردن صيغه موقت)