پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

با توجه به اینکه اینجانب مدت زمان زیادی از همسرم دور هستم و این امر که شغلم اینگونه ایجاب می نماید که دور باشم مورد آزار و اذیت من در این جامعه پر از فساد است تکلیفم چیست؟ اگر نخواهم دنبال گناه بروم باید دنبال یک راه اسلامی باشم تا خود را از راه نامشروع درگیر گناه نکنم از طرفی هم همسر بنده شدیدا با مسأله متعه مخالفند علیهذا آیا رنجاندن همسرم با این کار درست است؟

2 پاسخ 2

شما در شهر دیگر اگر معرض گناه واقع میشوید اقدام به ازدواج موقت کنید و ناراحتی همسر موجب برداشته شدن حکم شرعی نمی شود.البته با توجه به بیماری هایی که در این زمان رایج است ؛بهتر است خویشتن داری را انتخاب کرده و موجب نگرانی خانواده را فراهم نسازید .

برگرفته از پرسمان
دربعضی از منابع میخونیم که شهوت زن هفت برابر مرداست خب برادر عزیز تکلیف زن جوانت در دوری وفراق شما چیست؟اون هم بره تو این مدت که شما نیستی صیغه بشه؟پس خویشتن داری چی میشه ؟اگر نیاز هست برای هردوجنس هست


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()