پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جوانی هستم 25 ساله تا سن 23 سالگی مرجع تقلیدی خاص نداشته و سعی می کردم احتیاط را رعایت کنم. پس از اینکه متوجه شدم اعمالم بدون داشتن مرجع تقلید، مقبول خداوند نیست و از ترس دیر شدن اقدام به انتخاب مرجع تقلید نمودم. ولی از آنجا که بدون تحقیق بود صرفا به خاطر کرامات خاص، آقای آیت الله بهجت را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیدم بدون اینکه به اعلم بودن وی اطمینان داشته باشم. اکنون پس از گذشت 2 سال متوجه شده ام که آقای بهجت در ریزترین مسائل بسیار سختگیر بوده اند که واقعا برای من مشکل است. حال می خواستم بدانم آیا من می توانم مرجع تقلید خود را تغییر دهم؟ می دانم که در صورتی مجاز به تغییر مرجع هستم که مرجع تقلید دوم اعلم تر یا مساوی باشد. ولی بنابر بیانیه جامعه مدرسین قم که چند نفر را به عنوان مراجع اعلم معرفی نموده اند، آیا من می توانم یکی از آن مراجع معرفی شده مانند آقای مکارم شیرازی را به عنوان مرجع تقلید خود برگزینم؟ چرا که من معتقدم انتخاب اولیه من از روی شتابزدگی بوده و اکنون بیشتر فتاوی آیت الله بهجت بسیار بر من مشکل است. آیا من مجاز به تغییر مرجع تقلید خود می باشم؟ لطفا، خواهش می کنم پاسخی صریح و کاملا شفاف به من دهید تا مرا از این شک و تردید رها کنید.

1 پاسخ 1

با توجه با اینکه آیت الله بهجت عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده مساوی را جایز می دانند چنانچه آیه الله مکارم را مساوی با ایشان بدانید می توانید عدول کنید.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(من بدون تحقیق مرجع انتخاب کردم)