پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

عطف به پاسخ سؤال قبلی، خواهشمندم مشخص فرمائید در چه صورت اگر قبل از پایان عده به دلیل عدم اطلاع زوج، ازدواجی صورت گرفته باشد و بعداً طرفین به این آگاهی رسیده باشند که ازدواج صحیح نبوده است و قطع ارتباط کرده باشند ولی تمایل به ادامه ازدواج را داشته باشند و تنها به دلیل رعایت شرعیات از هم فاصله گرفته باشند به چه صورت باید عمل کنند؟ زوجه (مدت یکسال) من به دلیل یک اشتباه یا بهتربگویم فریب در زمانی که در عده من بود با شخص دیگری همبستر شد و به نکاح وی در آمد، که از این بابت به شدت پشیمان و افسرده گردید، من به دلیل علاقه به او، او را بخشیدم و از او دلجویی کردم و او را مجدداً به عقد خود درآوردم ولی بعد از مدتی متوجه شدیم نه تنها عقد او با شخص دیگر باطل بوده ارتباط ما هم در حال حاضر دارای شرایط و ملاحظاتی است که ما اطلاع نداریم، لذا برای رفع هر گونه ابهام و پرهیز از خطا و در عین حال عمل به تعهدات در راستای علائق خودمان تصمیم به مشاوره و کسب راهنمائی گرفتیم. مسلما احکام غنی دین ما برای هر مشکلی راهی منطقی در برابر تمام انسان ها قرار داده است که قطعا این حقیر از آن بی اطلاع هستم و لذا تقاضا دارم در مورد این مسأله نیز بذل مرحمت فرمائید و راهکار صحیح و مناسب شرعیات را از ما دریغ نفرمائید مسلما در چنین لحظات سردرگمی دین و مذهب تنها هدایت کننده و آرامش دهنده خواهد بود.

1 پاسخ 1

اگر زن و شوهر دوم(فرد ثالث) اطلاعی از حرمت عقد در عده نداشته اند و عقد کرده و نزدیکی کرده اند به یکدیگر حرام هستند، و بعدا هم نمی توانند با هم ازدواج کنند اماچنانچه زن فکر می کرده عقدش صحیح است باید پس از انکه فهمید عقد در عده واقع شده باید، عده وطی به شبهه- که معادل عده طلاق است- بگیرد و بعد از پاکی سوم می تواند ازدواج نماید. (و اما در مورد ازدواج مجدد شما با ان زن) چنانچه عقد شما در عده(که همان عده وطی به شبهه است) واقع شده و دخولی هم صورت گرفته باشد، بنا بر فتوای اکثر مراجع گر چه جاهل به مسله بوده اید بر یکدیگر حرام مؤبد شده اید و باید از هم جدا شوید و بعدا هم نمی توانید با هم ازدواج کنید. ولی اگر ازدواج دوم شما با او بعد از تمام شدن عده اوبا شخص ثالث بوده صحیح است و اشکال ندارد

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()