پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

معنی کلمه «بنا بر احتیاط تکلیفا» در رساله آیت الله بهجت یعنی چه؟ ایشون در مورد صیغه کردن اجازه از پدر را بنا بر احتیاط تکلیفا می دانند. «دخترى که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد بنابر احتیاط تکلیفا باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد.»

2 پاسخ 2


به نظر آیت الله بهجت، اذن پدر در ازدواج دختر باکره بنابر احتیاط واجب از نظر تکلیفی لازم است است یعنی اگر عقد را بدون اجازه بخوانند عقد صحیح است، لکن احتیاطا مرتکب گناه شده اند. اما در هر صورت کسی که می خواهد ازدواج موقت نماید باید خوب به پیامدهای آن بیندیشد و از آنجا که پیامدهای این گونه روابط قابل پیش بینی نیست و ممکن است به خصوص برای دختر متضمن خسارت بزرگی باشد و شانس ازدواج دایم را از دست بدهد. لذا باید به جهات مختلف توجه کافی بنماید.

تعریف احتیاط واجب و احتیاط مستحب:

اگر مرجع تقلید در مسأله‏اى فتوا نداشت و احتیاط واجب کرده بود، مقلد نمى‏تواند آن را ترک کند؛ بلکه مى‏تواند به احتیاط واجب عمل کند و یا در مسأله به مرجع تقلید دیگرى - با رعایت «الاعلم فالاعلم»V}مقصود آن است که مقلد، مى‏تواند به فتواى مجتهد دیگرى که علمش از مرجع تقلید خودش کمتر و از مراجع تقلید دیگر بیشتر است، عمل کند، اگر مرجع دوم نیز در همان مسأله احتیاط واجب داشت، باز مى‏تواند به مرجع سومى که علمش از مرجع دوم کمتر و از مرجع دیگر بیشتر است رجوع کند و ... .{V - رجوع کند. اگر احتیاط مستحب داشت، ترک عمل براى مقلّد جایز است؛ اگر چه انجام دادن آن ثواب و پاداش دارد.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 7 و 8.{Vبرگرفته از پرسمان
سلام حکم تقسیماتی دارد یکی از تقسیمات حکم این است که حکم یا تکلیفی است یا وضعی،ومنظور ازحکم تکیفی یعنی حرام و وجوب واستحباب وکراهت و إباحه این5حکم را احکام تکلیفی می گویند اما مراد از حکم وضعی غیر این5حکم میباشد مثل صحّت و بطلان از احکام وضعی هستند. حالا آقای بهجت که میگوید تکلیفاًاجازه پدریا جدّ پدری لازم است منظورشان این است که اگرعقد بدون اجازه واقع شود لطمه ای به صحت عقد نمیزند فقط کار حرامی صورت گرفته است و باید توبه کرد و از خدا طلب مغفرت کرد. فرقی که بین فتوای آقای بجت و همفکران او بادیگران است این است که دیگران اجازه ازپدر یا جدّپدری را شرط صحت عقد میدانند یعنی از مقوله حکم وضعی اما آقای بهجت حکم تکلیفی میداند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (بنا بر احتیاط یعنی چه) (بنا بر احتیاط واجب یعنی چه) (مفهوم احتیاط واجب و احتیاط مستحب در رساله) (بنا بر احتیاط واجب یعنی چه؟)