پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

من یکبار سوال کردم ولی جواب صحیح دریافت نکردم .مجددا سوال کرد اصلا پاسخی دریافت نکردم. لطفا این مرتبه پاسخ دهید. اگر در صیغه موقت همه مراحل صحیح انجام شود ولی با وجودیکه نیاز به گفتن قبلت از جانب زن نمی باشد او بعد از مرد قبلت را تکرار کند آیا صیغه باطل میشود؟ و اگر معاشقه با این صیغه انجام گرفته باشد چه حکمی دارد؟

1 پاسخ 1

دوست عزیز خواندن صیغه به عهده زن بوده واگر زن نخواهد بخواند وبه مرد یا عاقد واگذار کند باید آن شخص را وکیل نماید بر فرض که شما بخواهید صیغه را بخوانید یا زن باید بگوید که شما را وکیل می کنم در خواندن عقد ویا شما سوال می کنید که آیا وکیل هستم واو در پاسخ شما می گوید بله(اینجا محل بله گفتن زن است) وپس از آنکه شما صیغه را خواندید می بایست از طرف خودتان قبول را هم بگویید
لذا بر فرض اینکه زن در آغاز به شما گفته شما صیغه را بخوان وبه شما واگذار کرده گفتن بله او در اخر کار لغو وبی اثر بوده وعقد صحیح است
باید توجه داشته باشید در ازدواج، اجازه پدر دختر بنابر احتیاط واجب لازم است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معاشقه)