پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان درودگاه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان درودگاه 773466 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان درودگاه باید ابتدا 0773466 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در درودگاه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0773466123456 را وارد نمایید. شهرستان درودگاه از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده