پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


راستش از روی کنجکاوی سؤال من در مورد طهارت نجاست سؤالی است که خودم هم جواب داده ام. حالا فقط بفرماید این جواب هایم درسته و نیز من مخیرم در عمل به این جواب هایم، همچنین اگر جواب دیگر علاوه بر این جواب ها وجود داره بفرمایید. ضمنا لازم به ذکر است من وسواس ندارم و اعمال دینی عبادی رو به خوبی انجام می دهم البته اگر قبلا کمی وسواسی بودم که با فهم عمیق احکام وسواس خود به خود از من فرسخ ها فاصله کشید و نهایتا خوب هستم خواهم بود. متن و فرض سوال (1) اگر با آب متصل به کر(شیر) عین نجاست یا هر سطح و مکان نجسی رو بخواهیم شستشو و تطهیر کنیم. طبیعی است، در جریان این عمل، هزاران ترشح منعکس میشه و به لباس ودیوار و بدن هر جایی ... اصابت میکنه؟ (البته نا گفته نماند، من این ترشحات پا ک می دانم، مگر زمانی که بتوانم درون این ترشحات ذرات نجس یا آثار نجاست روعینا با چشمانم ببنم و تشخیص دهم تا یقین به نجاست آنها پیدا کنم و نهایتا حکم به نجسی آنها بدهم حالا بگذریم کاری ندارم به این مسأله ندارم) در ادامه من خودم به فرض، این ترشحات منعکس شده رو به دو نوع تقسیم می کنم به عبارت دیگر هزاران ترشحات آب کر رو دو نوع اند: نوع اول: از بین هزاران ترشح آب کر، ترشحاتی از نوع اول اند که همراه هشان درون نشان ذرات نجس باشه با چشم و قابل مشاهده تشخیص باشه. من می دانم این ترشحات در صورت تشخیص نجس اند. نوع دوم: من از بین هزاران ترشح، ترشحات نوع دوم باز به دو دسته مجزا از هم تقسیم می کنم:دسته اول ترشحاتی که همراهشان اصلا به هیچ وجه ذارت نجس نیست. لذا من این ترشحات را مطلقا پاک می دانم. دسته دوم ترشحاتی که همراهشان، ذرات نجاست وجود داره، ولی دیده نمی شوند. تأکید می کنم هست، ولی دیده نمی شوند. حالا من این ترشحات مطلقا نجس می دانم. در کل مشکلاتم سر ترشحات نوع دوم و دسته دوم است. که نه میشه بی خیال اونها شد، نه میشه به اون اهمیت داد. و به حسابشو آرود. در کل من بین هزاران ترشحات آب کر با این ترشحات نوع دوم دسته دوم که نمیشه تشخیص دادشون چه کنم؟ در کل به قول بعضی وجود دارند ولی نمیشه تشخیص داد. در کل نبودشان بهتراز بودنشان است من مطمئن ام حتما متوجه منظور شده اید، مشکل ام، سؤال ام، ساده ولی جوابش کمی گنگ و سخته. من به سؤال (1) بالا بعد انبوهی فکر و اندیشه دو تا جواب داده ام اولا بفرمایید این جواب ها صحیح است اگر اشکالی دارد بگین و ثانیا بفرماید مخیرم در عمل کردن به این جواب هایم اگر جواب سومی هست علاوه بر این جوابها بگین خوشحال می شوم و کنجکاوم بدانم تأکید می کنم کنجکاوم ... جواب سؤال اولم: روشنه! می توانم به ساده گی ترشحات نوع اول و دوم رو ازهم دیگر با کمک حواس بینایی جدا کرده وباز شناسم ولی اگر چه اصلا ممکن و شدنی نیست من بتوانم از بین هزاران ترشحات نوع دوم تشخیص بدهم کدام یک ترشحات مربوط به دسته دوم است تا یقین به نجاست اش پیدا کنم لذا چون نمی توانم از بین ترشحات نوع دوم تشخیص دهم کدام ترشح مربوط به دسته دوم است پس عملا اثبات میشه من نمی تونم یقین به نجاست کلیه ترشحات نوع دوم داشته باشم لذا من همه ترشحات نوع دوم مطلقا پاک می دانم البته اگر چه امکان داره بعضی از ترشحات نوع دوم که نمی دانم کدام یک، در متن واقع نجس باشند. جواب دوم وعینی: اگرچه کلیه ترشحات نوع دوم امکان داره واحتمال داده میشه در متن واقع، نجس باشند. (دسته دومی باشند) ولی چون در حد احتمال و حدس و گمان است لذا چون به یقین نرسیده و از طرف دیگر، هم چون در متن ظاهر عملی و شدنی نیست (غیرممکنه) درون ترشحات نوع دوم، ترشحات دسته دوم تشخیص داد. لذا چون در متن ظاهر نمیشه تشخیص داد. (پس من چون تشخیص ندادم یقین به نجاست ترشحات ندارم) لذا کلیه ترشحات نوع دوم رو مطلقا پاک می دانم اگر چه در متن واقع امکان داره و احتمال داره، نجس باشند. چون در متن ظاهر قابل تشخیص نیست لذا پاک اند. سؤال دوم: در فرض سؤال ترشحات نوع دوم و دسته دوم ترشحاتی که همراهشان ذرات نجاست وجود داره ولی دیده نمی شوند. این ترشحات نجس اند حتما دیگه ( بلی / خیر).

1 پاسخ 1

شارع مقدس امر را در طهارت و نجاست بر آسانی قرار داده است ممکن است رطوبت و ترشحی در واقع ذرات تجاست در آن وجود داشته باشد که با چشم دیده نشود این ترشحات محکوم به پاکی هستند چون ذراتی که با چشم ظاهر دیده نشود ولی با میکروسکوپ دیده شود باز محکوم به پاکی است چون شارع مقدس تشخیص ذرات نجاست را با چشم مسلح معتبر نمی داند.
در ضمن توجه و کنجکاوی در مسائل طهارت و نجاست انسان را به وسواس می کشاند از این جهت این نوع کنجکاوی جایز نیست.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تشخیص نجس پاکی) (چه نوع ترشحی نجس است) (ترشحات طهارت) (وسواس در مورد طهارت ) (احکام وسواس)