پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

بعضی اوقات آدم در ماهواره و یا . . . تصاویر و یا فیلم بد مثل تماس زنی با مردی ، می بیند . آیا دیدن این فیلم یا عکس ها که برای من که زن هستم اشکال دارد ؟

1 پاسخ 1

T}همه مراجع (به جز آیت‏اللّه تبریزى):{T تحریک شهوت با نگاه به فیلم‏هاى مبتذل و جنسى، جایز نیست.V}آیت‏اللّه خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات ، س‏1203 ؛ آیت‏اللّه صافى، جامع‏الاحکام، ج‏2، س‏1329 ؛ آیت‏اللّه نورى، استفتاءات، ج‏2، س‏554 ؛ آیت‏اللّه سیستانى، سایت، فیلم، س‏3 ؛ دفتر آیات عظام وحید، بهجت، امام خمینى، فاضل و مکارم.{V
T}آیت‏اللّه تبریزى:{T نگاه به فیلم‏هایى که باعث تحریک شهوت بر حرام و یا ترویج فساد در جامعه مى‏شود، جایز نیست.V}آیت‏اللّه تبریزى، صراطالنجاه، ج‏5، س‏1129 و ج‏1، س‏894 و 895.{V
نگاه به عکس و فیلم های سکسی غالبا موجب تحریک شهوت و مقدمه ارتکاب گناه است و لذا دیدن آن حرام است.V}(اجوبه الاستفتاآت , ج 2, ص 40){V
دیدن فیلم‏هاى مبتذل و سکس چه با ویدئو و چه از تلویزیون که موجب فساد خود انسان یا خانواده‏اش مى‏باشد جایز نیست و باید از نگاه کردن به آن خوددارى کرد.V}(استفتاآت آیت‏اللّه‏مکارم، ج 1، س 778){V
استفاده از فیلم‏هاى فوق که به منظور انحراف تدارک دیده شده جایز نیست. تماشا کردن فیلم‏هاى محرک جایز نیست.V}(جامع‏المسائل آیت‏اللّه‏فاضل، ج 1، ص 485){V
همانگونه که از فتاوی مراجع استفاده می شود, علت حرمت نگاه به این گونه فیلم ها تحریک شدن افراطی شهوت است. داشتن شهوت از ویژگی های انسان است, ولی در صورتی وجود این غریزه مفید است که به صورت متعادل اداره شود. افراط در شهوت عقل را ضعیف می کند و انسان را به وادی هوای نفس و گناه وارد می نماید. دستورات اسلام به گونه ای است که هم باعث حفظ این نیرو می شود و هم آن را کنترل می نماید و به حفظ تعادل آن توصیه می کند.
زیرا انسان در مسیر سعادت و بهروزی و رسیدن به قرب الهی نیازمند ابزارها و زمینه های است که او را پاداش داده و آماده سازد. چشم و گوش و سایر ابزارمعرفتی خود را کنترل نماید تا عقل و فکر او را به تسخیر نگیرد، چون طبیعی است که دیده چشم شاهد تاثیرات عمیق و فوری است که از آهنگ و فیلم های مبتذل بر می خیزد، بر دل می نشیند و در قلب شور و هیجان بر پا می کند، تا آن جا که این ارتعاشات سوار بر احساس آدمی او را به وادی خیال، شهوت، فساد و بی بند و باری سوق می دهد. این پیشامد موجب می شود که عقل از محاسبات جدی، دقیق و واقع بینانه به دور بیفتد، و در نهایت به پژمردگی، افسردگی یا ستمی در انجام وظایف دینی و الهی (فردی و اجتماعی) منتهی شود. به اتفاق همه دانشمندان علم اخلاق رمز خوشبختی و سعادت حقیقی بشر در کنترل اعضاء و جوارح و تعدیل احساساتش نهفته است که از آن به عدالت تعبیر می شود و آن به معنای واقعی کلمه در منطبق کردن مسیر زندگی با راه خدا که صراط مستقیم است خلاصه می شود، زیرا روح آرامش و اطمینان آن جاست.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فیلم های بد ماهواره) (فیلم بد) (دیدن فیلم بد) (فیلم بد س) (فیلم مستهجن) () (فیلم های بد)