پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

برای عمل تلقیح بین زن و شوهر آیا منی مرد باید وارد آلت تناسلی جلوی زن شود یا اینکه منی مرد باید وارد ناحیه پشت زن شود؟

1 پاسخ 1

باید مایع فوق از جلو وارد واژن زن گردد. در برخی موارد نیز عمل لقاح در خارج از دستگاه جنسی زوجین صورت می گیرد. یعنی تخمک را از طریق پهلو از تخمدان زن گرفته و با منی مرد در محیط آزمایشگاه لقاح می دهند. و پس از آن تخم لقاح یافته را از جلو و از طریق واژن در رحم زن می کارند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(منی) (آلت) (زن) (اندازه آلت تناسلی)