پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زمان دقیق برای انزال یه مرد و زن چه قدر است البته بعد از معمولی شدن جنس مخالف (مدت زمان معمولی شدن)؟ آیا بعد از گذشت زمان، مدت انزال بیشتر می شود؟ در مورد مدت زمان افزایش یعنی بی میلی یا کاهش هورمون جنسی توضیح دهید.

1 پاسخ 1

با سلام در باره سئوال مورد نظر در حد مجاز مطالب زیر تقدیم می گردد و اطلاع بیشتر را از کتب معرفی شده می توان دریافت نمود

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مدت انزال در زنان) (انزال) (زمان معمولی انزال) (مدت زمان انزال در مردان) (مدت زمان انزال) (مدت انزال زن)