پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

مایل به ازدواج هستم اما شرایط مهیا نمی شود در اسلام چه راهکار عملی برای این موضوع وجود دارد؟

1 پاسخ 1

با سلام خدمت شما باید عرض کنیم که به واسطه ی کلی بودن سئوالتان امکان جواب دادن به وجود ندارد چون علت عدم امادگی معلوم نیست و نمی دانیم چه شرطی مهیا نیست لذا نمی توانیم جواب دقیق ارائه نماییم اما به منظور دانش افزایی مطالب زیر تقدیم می گردد تا اینکه سئوالتان را به صورت کامل دریافت نماییم

آیا تاخیر و مشکل ازدواج جوانان تقصیر اسلام است یا فرهنگ جامعه ؟
}فلسفه آفرینش زن و مرد و اهمیت ازدواج و مسأله تأخیر ازدواج در جامعه کنونى و رابطه آن با نظام حاکم هر یکباید به دقت بررسى گردد تا بتوان به قضاوتى درست و فارغ از پیشداورى‏هاى خام دست یافت.
الف) فلسفه آفرینش زن و مرد صرفا این نیست که با یکدیگر درآمیزند و زندگى کنند. بلکه این خود یکى ازراهکارهاى مقدماتى نظام خلقت درراستاى هدف و فلسفه‏اى برتر و بالاتر است.
ب) ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام از اهمیت بسیار بالایى برخوردار است. زیرا از طریق آن نه تنها نیازهاى غریزى انسان به گونه‏اى نظام‏وار و سامان‏مند تأمین مى‏شود. بلکه زمینه‏هاى بسیار مناسبى براى پرورش فضایل وکمالات و تربیت انسان‏هاى پاک و شایسته در محیطى آکنده از عشق و صفا و صمیمیت فراهم مى‏گردد.
بر این اساس اسلام هم برای ازدواج انسان ها راهکار ارایه کرده است و هم راه دست یابی به همسر را بسیار سهل و آسان قرار داده است. ادواج از نظر اسلام سخت نیست. همین قدر که دو نفر کفو هم باشند اسلام به آنها اجازه می دهد که با تعیین مهریه مختصر و خواندن دوجمله ساده به عنوان عقد با هم ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. تمامی مشکلاتی که فرد در این مسیر با آن روبرو است در حقیقت مشکلات فرهنگی ای است که خود افراد جامعه برای این پیوند مقدس ایجاد نموده اند. اسلام به گونه ای این امر را مدیریت نموده است که هم فرد آسیب نبیند و هم عواطف و گرایش های ایمانی و همچنین سلامتی روانی جامعه و استحکام نظام خانواده در معرض آسیب قرار نگیرد. وجود آزادی در روابط جنسی در جوامع غربی اگر چه فشار جنسی افراد را کاهش داده است ولی نظام خانواده را از هم گسیخته و شرایط به مراتب بدتری را در جامعه حاکم ساخته است. البته وضعیت فعلی جامعه اسلامی مورد تایید نیست و اسلام این چنین نمی پسندد, ولی در صورتی که میان بد و بدتر بخواهیم انتخاب کنیم وضعیت ما بهتر از چیزی است که در جوامع غربی مشاهده می شود.
ج) تأخیر در ازدواج از واقعیت‏هاى تلخى است که در قرن اخیر درسطح جهانى از جمله کشور ما شیوع بسیارى یافته است. البته احساس نگرانى از این مسأله در جامعه ما بیش از دیگر جوامع است. زیرا دغدغه دینى و میل به پاکزیستن و دامن به مفاسد نیالودن و درکنار آن شدت و قوت گرایش‏هاى جنسى در جوانان فشار شدیدى را برآنان واردمى‏سازد. ولى آیا این مسأله به منزله آن است که در کشورهاى دیگر فلسفه آفرینش زن و مرد رعایت شده و در جامعه مانمى‏شود؟ اگر منظور اصل مسأله تأخیر در ازدواج است آمارهاى جهانى نشان مى‏دهد که در بسیارى از جوامع تأخیرسنى ازدواج بیش از جامعه ماست و اگر مقصود آن است که آنان با فساد و بى‏بند وبارى به هر طریقى که شده نیازجنسى خود را تأمین مى‏کنند این جز دور شدن از فلسفه خلقت زن و مرد و گرفتار آمدن در انواع تیره‏بختى‏ها چیزدیگرى نیست.
د) علت تأخیر ازدواج در ایران و دیگر جوامع بشرى چیست؟ شرایط نوین زندگى بشر و تحولاتى که در پى تمدنجدید رخ داده اساسى‏ترین عامل تأخیر ازدواج مى‏باشد. این مسأله نیاز به تحقیقات تاریخى جامعه شناختىگسترده‏اى دارد. لیکن به طور خلاصه و اجمال یادآور مى‏شویم که در گذشته معمولا از سنین پایین جوانان و نوجوانانجذب بازار کار و فعالیت در جامعه مى‏شدند. این برنامه نتایج چندى را به دنبال داشت. از جمله:
1- شخص از آغاز نوجوانى کسب درآمد و ثروت مى‏نمود و از حالت مصرف کنندگى خارج مى‏شد علاوه بر آنکههزینه سنگین تحصیل نیز براو یا خانواده و دولت تحمیل نمى‏شد.
2- فرد داراى پایگاه اجتماعى ثابت و مشخص بود. یعنى وقتى کسبى را پیشه خود مى‏ساخت و پس از مدتى درآن ورزیدگى مى‏یافت دیگر برایش مشخص بود که زندگى او و آینده‏اش همین است و چندان دغدغه اینکه فردا وفرداها چه خواهد شد و چه تغییرات اساسى در زندگى و کار او رخ خواهد داد آزارش نمى‏داد.
3- شخص با کار و فعالیت اجتماعى از تجارب خاص زندگى بهره‏مند مى‏شد تدریجا مشکلات را پشت سر مى‏نهادو پختگى مناسب براى تشکیل خانواده پیدا مى‏کرد. عوامل فوق باعث مى‏گردید که شخص به سهولت و بدون دردسرازدواج کند. زیرا:
* کمبود هزینه‏هاى زندگى و سهولت شرایط ازدواج
* دارا بودن درآمد لازم عدم ابهام نسبت به وضعیت آینده
* ورزیدگى تجربه و آبدیده شدن در برخورد با مشکلات و پشت سر نهادن تدریجى آنها دیگر هیچ حالت منتظره‏اىبراى فرد باقى نمى‏گذاشت.
اما شرایط عصر نو: درجهان نو شرایط زندگى تغییرات شگرفى نموده و عمده‏ترین تأثیرات شکننده خود رابرجوانان تحمیل کرده است. در دنیاى کنونى تقریبا همه نوجوانان به استثناى افراد بسیار قلیلى به تحصیل اشتغالداشته و آن چنان آینده مبهم و نامعینى دارند که گویى فکر آن را هم در سر نمى‏پرورانند و تمام هم آنها گذران موفق ایندوران است و بس. با پایان یافتن دوران دانش‏آموزى - که به طور متوسط در سنین 17 - 20 سالگى انجام مى‏پذیرد -شخص یا در اندیشه راه‏یابى به دانشگاه است و یا باید به خدمت سربازى برود. بنابراین چند سالى دیگر جهتتشکیل خانواده مشکل دارد و اگر به دانشگاه راه یافت تازه دغدغه‏هاى دیگر آغاز مى‏شود که آیا موفق به ارتقاىمراتب تحصیلى خواهد شد؟ پس از فراغت از تحصیل چند سال به خدمت نظام وظیفه باید گذراند. تازه پس از همهاینها آیا کار مناسب در جامعه خواهد یافت؟ تا کى باید در پى کاریابى باشد و ... اینها همه ره‏آوردهاى طبیعى عصرماشین و تکنولوژى است و براى دولت جمهورى اسلامى نیز یکى از مشکلات بسیار اساسى مى‏باشد. زیرا درکشور ماتعداد انبوهى از جوانان به تحصیلات دانشگاهى اشتغال دارند و حل مشکل ازدواج آنان در سطح کلان آن هم با توجهبه مشکلات مالى فقدان پایگاه اجتماعى مشخص و تغییر جایگاه اجتماعى و باعنایت به آسیب‏شناسى‏هاى اجتماعىمسأله کارى است سخت دشوار. اینک بر شما عزیزان است که به جاى متهم ساختن نظام دقیقا چشم بر واقعیت‏هاىموجود گشایید و بدون پیروى از احساسات تند و هیجانى به اندیشه و تعمق در مسأله پرداخته وبا ارائه راه کارهاىمفید و سازنده در حل این معضل بزرگ همیارى و هفکرى نمایید.{J

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()