پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تل اشکی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تل اشکی 772235 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تل اشکی باید ابتدا 0772235 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تل اشکی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772235123456 را وارد نمایید. شهرستان تل اشکی از توابع استان بوشهر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده