پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر در ازدواج موقت هر دو طرف واژه «قبلت» را به کار برند صیغه اشتباه است یا نه؟

1 پاسخ 1بنابر فتوای اکثر مراجع تقلید اگر دختر بکر بخواهد ازدواج کند (چه دائم و چه موقت) بنابر احتیاط واجب باید با اجازه پدر یا جد پدریش باشد والا عقد باطل است و اما راجع به خواندن صیغه اگر خودشان بتوانند به طور صحیح و با رعایت قصد انشاء صیغه عقد را بخوانند صحیح است والا نه - فتوای مراجع در ذیل آمده است و معنای قصد انشا این است که یعنی زن با خواندن صیغه ایجاب قصدش آن باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد هم، با خواندن لفظ قبلت التزویج زن بودن او را برای خود قبول نماید. V}(توضیح المسائل مراجع، ج 2، مسئله 2370){V
اجرای صیغه ازدواج داراى شرایطى است؛ از جمله:
1. به صورت شفاهى صیغه خوانده شود، نه نوشتارى؛
2. قصد انشاى عقد داشته باشند؛
3. بین ایجاب و قبول، موالات رعایت شود؛
4. صیغه را به صورت صحیح بخوانند؛
5. خواننده صیغه عاقل و بالغ باشد؛
6. زن و مرد به ازدواج راضى باشند.
7. در ازدواج موقت مهریه و مدت زمان عقد باید تعیین شود.
T}کیفیت صیغه عقد موقت به شرح ذیل است:{T
پس از تعیین مهر و مدت عقد، نخست دختر بگوید: «H}زَوَّجْتُکَ نَفْسى‏ فِى الْمُدَّهِ الْمَعْلومَهِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ{H» و پس از آن بدون فاصله (طولانى) پسر بگوید: «H}قَبِلْتُ التَّزْویجَ{H»؛V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2368 ؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 2364 و آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 2432 و دفتر آیت‏الله خامنه‏اى.{V

در صورتی که زن نمی تواند خودش بخواند، باید برای خواندن ایجاب از طرف زن وکالت بگیرد. پس از تعیین مهر و زمان عقد، مرد به وکالت از طرف زن بگوید: «انکحت موکلتى (بعد از آن نام زن ذکر شود) لنفسى فى المده المعلومه على المهر المعلوم». سپس از طرف خودش بگوید: «قبلت النکاح لنفسى

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صیغه موقت) ()