پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا حضرت ابراهیم(ع) و حضرت نوح(ع) هم اکنون پیروان خاصی دارند نظیر یهود و مسیحیت و اسلام و آیا از کتاب های آسمانی آنان چیزی در دست است؟

1 پاسخ 1

طـبـق عـقیده مشهور دانشمندان شیعه , پیغمبران یکصد و بیست و چهار هزار نفرند که یکصد و سـیـزده نفر آنان صرف نظر از مقام نبوت , مقام رسالت - یعنى ماموریت فوق العاده - را نیز دارا بودند .
براساس تعریفى که از اولوالعزم ارائه شده است، پیامبر اولوالعزم، پیامبرى است که علاوه بر صاحب شریعت، کتاب آسمانى، احکام اجتماعى داشتن، در زمان خویش رسالت جهانى داشته و دعوتش به گروه خاصى محدود نمى‏گشته است، برخلاف سایر پیامبران که هر کدام براى گروه خاصى مبعوث شده و رسالت جهانى نداشته‏اند اما دلیل انحصار چنین پیامبرى در پنج نفر، پاره‏اى روایات است و دلیل دیگرى در این مورد وجود ندارد.V}(نگا: المیزان، ج 2، صص 141 - 146 و ج 18، ص 220){V
آنـها به ترتیب زمان : حضرت نوح , ابراهیم , موسى , عیسى و محمد (صلى اللّه علیه وآله و سلم) هستند و کتابهاى آنان نیز به ترتیب : صحف نوح , صحف ابراهیم ,تورات , انجیل و قرآن مى باشد . گرچه کتابهاى پیغمبران گذشته در اثر مرور زمان و اغراض شوم معاندان از بین رفته و یا آنچنان تغییر ماهیت داده که جز آیات چندى از آنها - آن هم بطور مسخ شده وتحریف شده - باقى نمانده اسـت , ولى قرآن مجید از آن زمانى که به وسیله فرشته وحى بر قلب پیامبر اسلام صلى اللّه علیه و آلـه و سـلـم نـازل شـده به دستور آن حضرت ثبت و ضبط گردیده و همچنان تا زمان ما بى کم و کاست محفوظ مانده است.
اکنون دین یا شریعت مستقلی به نام دین ابراهیم (ع) ودین نوح (ع) در کنار سایر ادیان توحیدی شناخته شده نیست. گرچه دین اسلام به معنای عام کلمه استمرار دین الهی نوح وابراهیم است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()