پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در مورد ازدواج من خواستگاری دارم که والدینش در کودکیش از هم جدا شدن و دوباره رجوع کردن، همیشه درگیری در خانه داشته اند، کمی افسردگی داره. این اتفاق چقدر در زندگی آینده مهمه؟ این شرایط باعث شده اعتماد به نفس کمی داشته باشه!

1 پاسخ 1

پاسخ به این پرسش نیازمند اطلاعات بیشتری از شما و ایشان است. به عبارت دیگر این موضوع بستگی به تناسب شما با ایشان و شرایط و موقعیت شما دارد. بنابراین اگر شرایط و ویژگیهای شما به گونه ای است که اگر به این خواستگار پاسخ منفی داده و رد کنید، خواستگاران دیگری و دارای شرایط بهتر به سراغ شما می آیند، بهتر است صبر کنید و منتظر فردی مناسب تر باشید. اما اگر تا کنون خواستگاری نداشته اید یا احتمال آمدن خواستگار بهتر را ندارید، این مسائل که شما فرموده اید نمی تواند مانع عمده ای و مشکل زیادی را در زندگی مشترک و آینده تان ایجاد کند تو می توانید با تکیه بر مشترکات یکدیگر و نقاط مثبت وی و به کمک یکدیگر به یک زندگی با نشاط و با سعادتی دسترسی پیدا کنید.
ضمنا باید روشن شود که منظورتان از کمی افسردگی آن خواستگار چیست؟ آیا تشخیص شما افسردگی است یا به نظر متخصص و روانپزشک یا روانشناس او دچار افسردگی است و آیا به چه دلیل به این مشکل مبتلا شده است. خلاصه نمی توان به طور صریح و با این اطلاعات اندکی که در اختیار گذاشته اید ما بتوانیم قضاوت دقیق و کاملی داشته باشیم. برای اظهار نظر دقیق تر نیازمند اطلاعات دقیق تری هستیم.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواستگاری) (خواستگار) (پرسش و پاسخ خواستگاری)