پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


الگوریتمی بنویسید که بین n عدد ورودی از طرف کاربر، ماکزیمم آنها را در خروجی نمایش دهد. فلوچارت مربوط به آن را رسم نمایید.

1 پاسخ 1

1.شروع 2.nرا بگیر 3.یک را در iقرار بده 4.صفر را در maxقرار بده 5.تا زمانی که i


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(الگوریتمی بنویسید که) (الگوریتم ماکزیمم n عدد) (الگوریتمی بنویسید) (فلوچارت ماکزیمم) () (الگوريتمي بنويسيد كه) (50سوال الگوریتمی بنویسید که . . .)