پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ابتدا کلید 36 و سپس کلید 40 را از درخت BST زیر حذف نمایید


1 پاسخ 1

ابتدا 36 حذف و 40 جای 36 میاد و 50 فرزند چپ 70میشه و چون در ادامه گفته 40هم حذف شه پس. به صورت کلی اینجوری میشه 50 میاد جای 36 همین و 40 و 36 حذف میشن از درخت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(درخت BST) (حذف از درخت bst) ( درخت BST) () (درخت)