پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برای حذف عنصر kام یک آرایه با n عنصر به چند جابه جایی نیاز می باشد؟
الف)n-k+1                 ب) n-k                   ج) n                 د) k

1 پاسخ 1

سوال بسیار ساده ای هست.گزینه ب)n-k برای حل این گونه سوالات علاوه برپرسشکده میتوانید به ایمیل من مراجعه کنید


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(;k;,v) (جستجوی عنصر یک ارایه) ()