پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برنامه ای بنویسید که نام کاربری test و کلمه ی عبور 12345 را از کاربر دریافت و به او خوش آمد بگوید، در غیر این صورت پیغام خطا نمایش دهد.

1 پاسخ 1

dim a as string a=inptbox(enter your pasword:getting password( if a=test12345 then msgbox)WELCOME( END IF END SUB


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(برنامه ای بنویسید که نام) (برنامه ای بنویسید که)