پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


یکی از چهرههای مذهبی وسیاسی انقلاب که در بیست سالگی به نجف اشرف مشرف شد ودر محضر آیت الله بروجردی و آیت الله حائری علم آموزی کرددر سال 1341 به نهضت اسلامی پیوست وتا پیروزی انقلاب چندین مرتبه زندانی شددر سال 1356توسط ساواک دستگیر وبه ایرانشهر تبعید شدبعداز پیروزی انقلاب مسئولیت هایی از قبیل وزیر دفاع وفرماندهی سپاهومشاور عالی رهبری در شورای دفاع رابرعهده داشت که بود؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()