پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره است که آن را سوره «حبیب نجار» نیز می‌نامند؟

1 پاسخ 1

سوره کهف


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره حبیب نجار) (حبیب نجار) (سوره حبيب نجار) (حبيب نجار) (كدام سوره است كه آن را سوره(حبیب نجار)نیز می نامند؟)