پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تفسیر این آیات را بنویسید:
الف) و من یرق شحّ نفسه فاولئک هم المفلحون
ب) فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و اطیعوا
ج) لایکلّف الله نفسا الا ما آیتها سیجعل الله بعد عسر یسرا
د) من یتوکّل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شیء قدرااولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()