پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خط toll free چیست؟ toll free یعنی چه؟

1 پاسخ 1

پیش شماره های 800 و 866 و 877 و 888 پیش شماره های toll free در آمریکا می باشند. پیش شماره 855 نیز به تازگی اضافه شده است.

با تماس با پیش شماره های toll free هزینه تماس با دارنده شمارنده می باشد و شما به عنوان تماس گیرنده هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنید.

این شماره به منطقه جغرافیایی محدود نیستند اما دارنده آن می تواند این محدودیت را قائل شود. این شماره ها در FCC استاندارد دارند و توسط North American Numbering Plan یا NANP اختصاص داده می شوند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(toll free چیست) (free یعنی چه) (freeیعنی چه) (freeیعنی چی) () (پیش شماره 800) (شماره های toll free) (free یعنی چی) (freeيعني چه) (toll-free یعنی چی)