پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترجمه قرآن به فارسی سید جمال الدین استر آبادی چگونه است؟

1 پاسخ 1

سید جمال الدین استر آبادی ( 1354 ش )

این ترجمه با عنوان « قران کریم فی لوح محفوظ » همراه با اصل عربی آیات در سال 1354 منتشر شده است. این ترجمه با نثری روان همراه با افزوده های توضیحی نگارش یافته است. بخشی از توضیحات میان دو پرانتز قرار گرفته و بخشی هم بدون پرانتز آمده و توضیحات از اصل ترجمه تفکیک نشده است همراه این ترجمه در کنار هر صفحه خلاصه التفسیر برخی آیات نیز درج شده است. این ترجمه روان و گویاست و مترجم سعی کرده مفاهیم و محتوای آیات را با نثری سلیس منتقل کند لذا در مواردی این ترجمه مطابقت کامل خود را با آیات از دست داده است.

منبع: maarefquran.com


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده