پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترجمه قرآن به فارسی حکمت آل آقا چگونه است؟

1 پاسخ 1

حکمت آل آقا ( 1353 ش )

حکمت آل آقا قرآن پژوه و استاد تفسیر قرآن در دانشگاه تهران بود وی طی سالهای 1321 تا 1332 برنامه ترجمه و تفسیر قرآن را در رادیو اجراء می کرد سپس بر مبنای همان تجربه، ترجمه­ای روان و دقیق از قرآن کریم ارائه داده است.
این ترجمه از قرآن مجید در سال 1353 منتشر می گردد. ترجمه حکمت آل آقا همانطور که خود مترجم در پایان ترجمه اش اشاره می کند با توجه به دغدغه های او در مورد ترجمه تحت اللفظی و نارسایی آن برای پارسی زبانان شکل گرفته است. لذا سعی شده است که این ترجمه به صورت محتوایی باشد، بدین معنا که مترجم معنای تک تک الفاظ را در ترجمه نیاورده بلکه معنای جمله ها را‌آورده است. این ترجمه افزوده هایی را همراه دارد که این افزوده ها و توضیحات در داخل پرانتز ذکر شده است. پرانتزها چندان طولانی نیستند و در موارد ضرورت پرانتز باز شده و توضیحاتی کوتاه افزوده شده است نثر آن روان و ادبی است و از این جهت برای اکثر خوانندگان قابل درک می باشد.

منبع: maarefquran.com


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حکمت آل آقا) (ترجمه قران به فارسی)