پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترجمه قرآن به فارسی رضا سراج چگونه است؟

1 پاسخ 1

رضا سراج ( 1347 ش )

ترجمه آیت الله حاج شیخ رضا سراج ترجمه ای است محتوایی که معانی تک تک واژگان در آن بخوبی در نظر گرفته شده و تفسیر کوتاهی از آیات به آن ضمیمه شده است. عبارات آن روان و صحیح است و افزوده های تفسیری میان دو پرانتز قرار گرفته و در برخی موارد نیز توضیحاتی بصورت زیر نویس افزوده شده است.نثر ترجمه نثری گویا و ادبی است که بر اساس مراعات دستور زبان فارسی نگارش یافته است. این اثر در مجموع روان و صحیح است و از مطابقت کامل ترجمه با متن برخوردار می باشد.

منبع: maarefquran.com


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تفسیر ترجمه قران شیخ رضا سراج) ()