پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترجمه قرآن به فارسی ابوالقاسم پاینده چگونه است؟

1 پاسخ 1

ابوالقاسم پاینده ( 1336 ش )

مرحوم سید ابوالقاسم پاینده (1290ـ1363 ش)یکی از برجسته ترین و پرکارترین مترجمان معاصر است که حدود 40 اثر از او بجا مانده است. یکی از آثار ماندگار او ترجمه قران مجید است وی در مقدمه عالمانه خویش ضمن انتقاد به ترجمه های موجود مبنای کار خود بر این قرار داده که از معانی قران آنچه را عرب عادی دریافت تواند کرد، به فارسی بیاورد. گر چه وی ترجمه خود را،ترجمه ای تحت اللفظی نامیده است. اما ترجمه ایشان از قران کریم را باید در ردیف ترجمه های محتوائی قرارداد که از سبک و سیاق امروزی و همه فهم برخوردار است حتی از ترجمه مرحوم الهی قمشه ای بهتر و فصیح تر است.
با اینکه ترجمه مورد نظر از جهت ارائه یک متن فارسی روان موفق بوده است اما از نظر بسیاری از منقدین دارای سهوهای اشتباهات بسیاری است. استاد مطهری در نقدی که بر این ترجمه نگاشته­اند اشکالات متعددی از جهت واژه گزینی، عدم رعایت برخی نکات صرفی و تفسیری و بی توجهی به قرائت مشهور در ترجمه بر آن گرفته اند. استاد سید محمد فرزان نیز در نقد مفصلی که در چند شمار? مجله یغما به چاپ رسید یکصد و هشتاد و دو نمونه از آیات یا جملات و کلماتی که از قلم مترجم افتاده است و یکصد مورد از اشتباهات صرفی و لغوی مترجم و ده مورد نیز از اشکالات تفسیری و نحوی را با دقت تمام بر شمرده است. وی وعده داده بود که اشتباهات کلی و غفلت های بلاغی را نیز یاد کند که متأسفانه بدان موفق نمی شوند.
با این همه برخی ترجمه مرحوم پاینده را نقطه عطفی در ترجمه های معاصر قران به شمار آورده اند.زیرا مترجم بی آن که برای توضیح بیشتر - جز در موارد بسیار نادر- چیزی بر معنا بیفزاید معانی را به فارسی درست بیان کرده و این کاری است که بسیاری از مترجمان سلف به آن دست نیافته اند.

منبع: maarefquran.com


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ابوالقاسم پاینده)