پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترجمه قرآن به فارسی ابراهیم عاملی چگونه است؟

1 پاسخ 1

ابراهیم عاملی ( 1336 ش )

تفسیر عاملی اثر ابراهیم عاملی (1280-1347 هـ.ش) معروف به موثق از فضلاء و نویسندگان خراسانی است این تفسیر در 8 جلد نگاشته شده و تألیف آن از سال 1335 هـ ش آغاز در سال 1345 هـ ش پایان یافت؛ و جلد نخست آن در سال 1336 منتشر شد. در این تفسیر فارسی، ترجمه آیات به طور مستقل ارائه شده است. به گفته نویسنده وی در ترجمه آیات دو نکته را رعایت کرده است. نخست تلاش برای فارسی نویسی به زبان روز ضمن تاکید بر مطابقت معانی با کلمات قرآن و دوم افزودن یک یا چند جمله مناسب درون قلاب برای نشان دادن معنا و رابطه آیات بظاهر نامناسب با این ویزگی ها ترجمه او از قرآن ترجمه ای روان همراه با نکات تفسیری است و باید آن در شمار ترجمه های معنایی قرار داد. برای مثال در ترجمه آیه «علم آدم الاسماء کلها» می نویسد و به آدم همه نام ها بیاموخت ( و چنان او را آفرید که هر چه دریابد تواند نامی گذارد و بشناسد) به این روش همراه با ترجمه تفسیر کوتاهی نیز از آن ارائه داده است اما از آنجا که تعداد آیاتی که این گونه ترجمه شده است اندک می باشد نمی توان آن را ترجمه ای آزاد و تفسیری نامید.

منبع: maarefquran.com


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده