پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترجمه قرآن به فارسی سید ابراهیم بروجردی چگونه است؟

1 پاسخ 1

سید ابراهیم بروجردی ( 1317 ش )

تفسیر جامع اثر سید ابراهیم بروجردی ،تفسیری به زبان فارسی و در هفت جلد است. این اثر از تفاسیر روایی معاصر است که از زاویه حدیث به تفسیر نگریسته است و همواره معانی آیات را با جستجو در روایات دنبال کرده است. وی بخشی از تفسیر خود را به ترجمه آیات اختصاصی داده است .این بخش قسمت بالای هر صفحه را تشکیل می دهد و به طور مجزا ارائه شده است.
ترجمه بروجردی از قرآن ترجمه ای بسیار روان و گویاست که به روش محتوا به محتوا و با رعایت ساختار زبان فارسی صورت گرفته است.با آنکه مترجم در تفسیر خود روایات تفسیری را به طور کامل دخالت داده و سعی می کند تا آنجا که ممکن است آیات را به شأن و مقام ائمه (ع) مربوط کند اما در ترجمه خود حتی در آیاتی مانند اکمال دین، تطهیر و ولایت تنها به ترجمه آیات پرداخته و دیدگاههای تفسیری خود را تأثیری نداده است.این تفسیر و ترجمه نخستین بار در سالهای 1317 ـ 1324 ش توسط کتابخانه صدر تهران چاپ شده است و از این جهت ترجمه تفسیر جامع را در باید شمار نخستین ترجمه های معنایی معاصر از قران نام برد که بر ترجمه الهی قمشه ای نیز مقدم است.

منبع: maarefquran.com


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تفسیر جامع بروجردی) (سید ابراهیم بروجردی) (تفسیر جامع سید ابراهیم بروجردی) ()