پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترجمه قرآن به فارسی حسین استاد ولی چگونه است؟

1 پاسخ 1

حسین استاد ولی ( 1385 ش )

حسین استاد ولی یکی از ترجمه پژوهان معاصر است که در زمینه نقد ترجمه های قران مقالات متعددی به چاپ رسانده است.وی پس از بررسی ترجمه های قرانی و ویرایش چند ترجمه مهم مانند. ترجمه جلال الدین مجتبوی، الهی قمشه ای، آیت الله مشکینی و دکتر موسوی گرما رودی در اواخر سال 1375 خود نیز ترجمه مستقلی ارائه داد. این ترجمه که در سال 1385 به چاپ رسید به گفته مؤلف از ویژگی هائی چند مانند دقت در ترجمه واژگان، سلامت و روانی عبارات و توجه به فصاحت و بلاغت قران برخوردار است. در این ترجمه فارسی گرائی افراطی به کار نرفته و واژه هایی مثل ایمان، یقین، انقاق ترجمه نشده است. ترجمه حسین استاد ولی از توضیحات تفسیری نیز خالی نیست و در مواردی جهت روشن نمودن معنای آیه یا اتصال آن با آیات قبل توضیحاتی در متن داده شده است اما این توضیحات به دقت با دو قلاب از متن جدا شده است. توضیحات مفصل تر نیز در پاورقی ارائه شده است و در آنها به حل برخی معضلات یا شأن نزول ها یا متشابهات پرداخته است.

منبع: maarefquran.com


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حسین استاد ولی) (استادولی) (حسین استادولی) ()