پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترجمه قرآن به فارسی معصومه یزدان پناه چگونه است؟

1 پاسخ 1

معصومه یزدان پناه ( 1384 ش )

ترجمه دو زبانه خانم یزدان پناه از قرآن کریم ترجمه ای امروزی ، خوانا، خوشخوان و شیوا و ادبی است و با نثر معیار مطابق می باشد. آنگونه که مترجم خود ادعّا می کند ترجمه ای آزاد و در عین حال دقیق را ترجیح داده است. اما با توجه به ویژگیهای ترجمه باید آن را در شمار ترجمه های «معادل» از قرآن محسوب کرد. سعی مترجم آن بوده که «کمترین افزودگی مهم تفسیری را در داخل قلاب» گذارد، لذا توضیحات تفسیری اندک آن کاملا مجزّای از متن می باشند.
از ویژگیهای جالب این ترجمه ارائه واژه نامه ای از لغات مهم هر صفحه به دو زبان فارسی و انگلیسی است.

منبع: maarefquran.com


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معصومه یزدان پناه) (ترجمه قران یزدان پناه) ()