پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترجمه قرآن به فارسی ترجمه تفسیر کاشف چگونه است؟

1 پاسخ 1

ترجمه تفسیر کاشف ( 1383 ش )

تفسیر کاشف تفسیری است ترتیبی و در شمار تفاسیر اجتماعی با صبغه تربیتی و هدایتی از قرآن است که توسط محمد جواد مغنیه (1322-1400ق) به زبان عربی و در هفت جلد به نگارش در آمده است. ترجمه این تفسیر ارزشمند در سال 1383 توسط موسی دانش و با حمایت دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسانچاپ شد. مفسّر هدف خود را از تحریر این تفسیر پاسخگویی به نیاز های جهان معاصر و اقناع نسل جدید بر شمرده است. ترجمه: آیات در این تفسیر ترجمه ای است روان و شیوا و مطابق با نثر معیار، جنبه ادبی و شیوایی ترجمه در خور تأمــل است. حجــم توضیحات تفسیری: بسیار اندک است و با کروشه از متن جدا شده اند.

منبع: maarefquran.com


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تفسير كاشف) (ترجمه تفسیر کاشف) ()